Drzewka pogryzione przez sarny i zające

Drzewka pogryzione przez sarny i zające

Skoro powoli nastaje zima, pewnie młode drzewka w lasach i sadach, lada dzień staną się obiektem zainteresowania saren, zajęcy i jeleni. Sama wiem jakie szkody w nasadzeniach mogą wyrządzić te zwierzęta. Mimo wszystko uwielbiam przyrodę i daleka jestem od stosowania...